Produkty inwestycyjne

 

Spośród wielu alternatywnych form inwestowania wyróżniliśmy dwie, które wg naszego doświadczenia dają największe stopy zwrotu, a co za tym idzie spełniają oczekiwania klientów.

Przedmiotem inwestycji są akcje dużych przedsiębiorstw, które posiadają silną pozycję na stabilnym rynku, dzięki czemu bezpieczeństwo takiej inwestycji jest bardzo często wyższe niż obligacji korporacyjnych.

Kolejna propozycja to projekt elektrowni wiatrowych w modelu rozproszonym o mocy do 2MW. Rozwiązanie inwestycyjne polegające na objęciu udziałów w Spółce Celowej.