Inwestycje w oze

Jest to projekt Elektrowni Wiatrowych w modelu rozproszonym o mocy do 2MW.Stworzyliśmy rozwiązanie inwestycyjne polegające na objęciu udziałów w Spółce Celowej.
 

 

 Inwestor, stając się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej, przez cały okres eksploatacji turbiny będzie otrzymywać dywidendę proporcjonalną do ilości posiadanych udziałów.
 
Zalety inwestycji:
 • Idealny sposób dywersyfikacji Inwestycja w elektrownie wiatrowe jest niezależna od rynków finansowych,
 • Udziały Inwestora stanowią jego aktywa i mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym oraz podlegają dziedziczeniu.
 • Inwestor na mocy aktu notarialnego staje się współwłaścicielem całego
  majątku spółki, który znacząco rośnie wraz z postępem projektu.
 • Wszelkie koszty w trakcie trwania programu zostały uwzględnione w cenie udziałów.
 • Bezpieczeństwo
  inwestycji gwarantuje forma prawna przedsiębiorstwa i Kodeks Spółek
  Handlowych. Pełną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki Celowej ponosi
  wyłącznie sama spółka i jej zarząd.
  Umowa z Deweloperem gwarantuje
  uruchomienie elektrowni wiatrowej w określonym terminie liczonym od
  rozpoczęcia działalności danej Spółki Celowej.
 • W przypadku
  opóźnienia prac mogącego powodować ryzyko przekroczenia terminu oddania
  do użytku,Deweloper gwarantuje zmianę lokalizacji na inną o nie
  mniejszym stopniu zaawansowania, która spełni warunki dotrzymania w/w
  terminu.
 • W elektrowniach zostaną zastosowane wyłącznie fabrycznie
  nowe turbiny renomowanych producentów. W celu zapewnienia jak
  największej produktywności, dla każdej z lokalizacji urządzenia będą
  dobierane indywidualnie
 •  Producenci dostarczający turbiny zapewniają gwarancję, utrzymanie
  sprawności technicznej i serwis przez cały okres eksploatacji.
 • Oferujemy Inwestorom projekty o różnym stopniu zaawansowania, w tym projekty posiadające Prawomocne Pozwolenie na Budowę.
 
process2