Zalety inwestycji

Dokonując transakcji zakupu akcji na GPW liczymy, że cena wzrośnie w przyszłości – spekulujemy.
 

W przypadku inwestycji z naszą pomocą w akcje pracownicze odniesieniem jest wycena bieżącej wartości i nabycie papierów wartościowych z dyskontem 20-30% już na samym początku nie uwzględniając potencjału rozwoju spółki.

 

Charakterystyczne dla tego rodzaju inwestycji jest to, że nie znamy dokładnie daty i ceny debiutu akcji na giełdzie, natomiast nasze doświadczenie pokazuje, że im mniej oficjalnych informacji o prywatyzacji przedsiębiorstwa, tym taniej można kupić papiery wartościowe danej spółki.

 

Zakup akcji na wczesnym etapie prywatyzacji pozwala zbyć je z zyskiem jeszcze przed upublicznieniem na GPW. Odroczony termin debiutu jest rekompensowany przez wypłacane akcjonariuszom dywidendy, których poziom w stosunku do zainwestowanej kwoty jest zazwyczaj  zdecydowanie wyższy niż oprocentowanie lokat bankowych.

 

Przedmiotem inwestycji są akcje dużych przedsiębiorstw, które posiadają silną pozycję na stabilnym rynku, dzięki czemu bezpieczeństwo takiej inwestycji jest bardzo często wyższe niż obligacji korporacyjnych.

 

Jest to prawdopodobnie jedyna sytuacja, w której mamy wspólny interes ze Skarbem Państwa, ponieważ występując w roli głównego akcjonariusza chce on zbyć swoje udziały po najwyższej możliwej cenie.

Ekskluzywna forma inwestycji ze względu na brak jej w ofercie banków i tradycyjnych biur pośrednictwa finansowego. Jest to ciekawa forma dywersyfikacji portfela.