Przykład Inwestycji

Akcje pracownicze to forma gratyfikacji dla długoletnich pracowników. Szczególnie popularne są w firmach o państwowym rodowodzie. Takie akcje przydzielały m.in. PKP, Energa, Enea, JSW czy PZU. Ale zdarzają się również w prywatnych przedsiębiorstwach, czego przykładem jest niedawny giełdowy debiutant Alior Bank.

Idea akcji pracowniczych wywodzi się z założenia, że na sukces prosperującej firmy poza właścicielami i zarządzającymi znaczący wpływ ma również załoga.

Objęcie akcji to dla pracowników z reguły czysty zysk. Po pierwsze, pracownicy kupują akcje po preferencyjnych cenach, więc zarabiają już na starcie. Po drugie, trzymając akcje przez lata, mogą zarobić więcej – co jest szczególnie częste  w przypadku firm nienotowanych na giełdzie.

Z czasem takie akcje mogą okazać się nadspodziewanie dużo warte, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które dobrze sobie radzą na rynku. Pracownik posiadający akcje nabywa też prawa do udziału w zysku – dywidendy.

Szczególnie ciekawe dla Inwestorów poszukujących okazji zakupowych wydają się akcje pracownicze spółek skarbu państwa przygotowujących się do prywatyzacji, czyli wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych.

Nabycie pakietów akcyjnych od obecnych lub byłych pracowników danej firmy to potencjał zarówno w zakresie wypłacanych dywidend, jak i zysku wynikającego z wyceny rynkowej danej spółki w momencie prywatyzacji, sięgającego często
dziesiątek lub setek procent.

Akcje pracownicze to alternatywa względem lokat bankowych oraz papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa  i kusząca alternatywa względem giełdy oraz funduszy inwestycyjnych, generująca dla inwestora podwójny zysk w postaci dywidendy oraz przyrostu ceny akcji, szczególnie w momencie wprowadzania spółki na GPW.

 

Proces inwestycyjny

 

proces1