Akcje pracownicze

 

Idea akcji pracowniczych wywodzi się z założenia, że na sukces prosperującej firmy poza właścicielami i zarządzającymi znaczący wpływ ma również załoga.

Objęcie akcji to dla pracowników z reguły czysty zysk. Po pierwsze, pracownicy kupują akcje po preferencyjnych cenach, więc zarabiają już na starcie. Po drugie, trzymając akcje przez lata, mogą zarobić więcej – co jest szczególnie częste w przypadku firm nienotowanych na giełdzie.

Z czasem takie akcje mogą okazać się nadspodziewanie dużo warte, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw, które dobrze sobie radzą na rynku. Pracownik posiadający akcje nabywa też prawa do udziału w zysku – dywidendy.

Szczególnie ciekawe dla Inwestorów poszukujących okazji zakupowych wydają się akcje pracownicze spółek skarbu państwa przygotowujących się do prywatyzacji, czyli wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych